HUMANISTISCH GENOOTSCHAP wandelcross  events   dwarsdoorhethart  en planning woonzorg initiatieven
wandelen  pelgrimeren

Het VWS programma wonen en zorg Lamger Thuis wil vernieuwende en kleinschalige projecte stimuleren. Het gaat hierbij om geclusterde woningen die makkelijk aanpasbaar zijn. De stimuleringsregeling stimuleert innovatieve bewonersgroepen en sociaal ondernemend.  Bewoners mogen zijn 55 plussers met een laag of midden inkomen. Het gaat om het voorkomen van een latere zorgvraag, verbetering van de sociale cohesie waarvan 50 procent met een WLZ zorgvraag. 

Wij stellen voor het project de volgende programma van eisen.


12 appartementen met inpandige berging twee toiletten met ruime balkons, 1 gemeenschappelijke tuin met terras bij ontmoetingsruimte 12 bergingen beneden, 1 gemeenschappeljke ontmoetingsruimte en een gemeenschappelijke zorgruimte pedicure zorghulp maatschappelijk werk fysio 1 centrale hal met trappen en en een ruime lift